ദീനീ വിജ്ഞാന ദാഹികള്‍ക്ക് ഒരു ഉത്തമകൂട്ടുകാരന്‍, ബൈലക്സ് മെസ്സഞ്ജറിലെ സുന്നത്ത് ജമാ’അത്തിന്റെ ജിഹ്വ “കേരള സുന്നീ ക്ലാസ് റൂം”

Tuesday, July 26, 2011

അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു


സംശയ നിവാരണം

തിരുമുടി വിവാദം സംശയങ്ങള്‍ക്ക്‌ മറുപടി {സംശയ നിവാരണം} മൗലാനാനജീബ് മൗലവി ദാറുസ്സുന്ന മഞ്ചേരിയില്‍ 28/07/11വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 10.30ന് ഇന്‍ഷാഹ് അള്ളാഹ്...... ഏവര്‍ക്കും സ്വാഗതം

പരിപാടിയുടെ തത്സമയം  ബൈലക്സ് മെസ്സഞ്ജറിലെ KERALA SUNNI CLASS ROOM കേള്‍ക്കാം...